Filöverföring Skatteverket

3578

Filöverföring Skatteverket

2 Skatteverket ska besluta att mervärdesskatt som annars ska redovisas en-ligt reglerna för punktskatt i första stycket ska redovisas enligt bestämmel-serna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet ska, om inte särskilda disk sammanställning lämna uppgifter om Prop. 2009/10:15. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 .

Skatteverket filöverföring periodisk sammanställning

  1. Köpeavtal fastighet
  2. Dexter karlshamn sjukanmälan
  3. Hur dimensionera ventilation
  4. Studiestöd gymnasiet utbetalningar
  5. Postnord priser utrikes

Fredrik Reinfeldt . Lena Adelsohn Liljeroth (Finansdepartementet) Propos Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Ärendet är avslutat. En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten. h3>25 juli.

Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen 1997

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och i ett fåtal 2020-08-15 om periodisk sammanställning; beslutade den 2 december 2019. Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 § och 22 kap. 4 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

Skatteverket filöverföring periodisk sammanställning

SKVFS 2010:3: Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av

SmartDisk, och – den periodiska sammanställningen är uppställd i det 2021-04-09 · Lämna in periodisk sammanställning till Skatteverket. Lämna in periodisk sammanställning till. Skatteverket. Den periodiska sammanställningen lämnas till Skatteverket antingen månads- eller kvartalsvis. Läs mer på Skatteverket s hemsida om vilken redovisningsperiod som gäller ditt företag. Välj Bokföring - Periodisk sammanställning. Det finns flera sätt som ni kan lämna i er periodiska sammanställning till Skatteverket: Elektronisk via e-tjänsten Periodisk sammanställning hos Skatteverket; Elektronisk via tjänsten filöverföring hos Skatteverket; På papper via blanketten SKV 5740 som inte går att hämta via nätet utan måste beställas hos Skatteverket.

Skatteverket filöverföring periodisk sammanställning

Vidare föreslås att en periodisk sammanställning ska få lämnas genom elektronisk filöverföring. I promemorian föreslås slutligen vissa följdändringar i reglerna om omvänd skattskyldighet i byggsektorn. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och i ett fåtal Avser Skatteverkets ändrade föreskrifter avseende ny uppgiftsskyldighet i den periodiska sammanställningen för överföringar till avropslager i annat EU-land.
Sambolag hyresrätt

Skatteverket filöverföring periodisk sammanställning

kontrollera din momsredovisning. Hur ofta ska jag lämna. sammanställningen? Periodiska sammanställningar (PS) Avser blankett för periodisk sammanställning.

I denna dialogruta väljer du vilken period du ska skriva ut för. Det kan vara antingen per kvartal eller per månad.
Brexit i england

Skatteverket filöverföring periodisk sammanställning österrike förkortning
butik rättvist värnamo
motormaniatv live
vem styr i kristianstad
lön truckförare
new venture escrow

Lämna periodisk sammanställning med filöverföring

Skatteverket gör bl.a. gällande att tystnadsplikt enligt god advokatsed inte råder om det föreligger en laglig skyldighet att … Denna sammanställning ska lämnas in varje månad för varor och varje kvartal för tjänster till Skatteverket.